top of page
Familj2017 (82 of 85).jpg
Sankta_elpriser_logo_elprismodell.png

TILL POLITIKER I SVERIGES REGERING: INFÖR

EN NY ELPRISMODELL

IDAG!

BEKENMODELLEN
ÄR ETT KONKRET
FÖRSLAG TILL
LÖSNING IDAG!

Bekenmodellen är ett förslag att ändra den svenska elprismodellen. Det hade omgående normaliserat de svenska elpriserna. Den kan genomföras direkt och är en reell lösning på de höga elpriserna. Skattelättnader & bidrag löser inte frågan. Det gör dock Bekenmodellen!

REGERINGEN
BEHÖVER
AGERA NU!

Elprismodellen är beslutad av Svenska regeringen och kan på kort varsel ändras av vår regering. Vissa hävdar dock att EU inte skulle gilla det. Men inom EU:s elområde gör just nu många länder som de själva vill. Vi kräver därför att de Svenska politikerna visar handlingskraft och tar diskussionen med EU!

FAMILJER, FÖRETAG & FÖRENINGAR
ÄR HOTADE

Runt om i södra Sverige är det nu många företag och verksamheter som måste lägga ned på grund av elpriser 10 ggr högre än normalt. Länsförsäkringar har räknat ut att ett enskilt hushåll med en förbrukning på 20.000 kW i december månad kommer ha 19.000 mer i utgifter än samma månad år 2020.

blomma-89.jpg

OM OSS

I södra Sverige, framför allt i elområde 4, är det nu många företag och verksamheter som måste lägga ned på grund av elpriser 10 ggr högre än normalt. Länsförsäkringar har räknat ut att enskilda hushåll med en förbrukning på 20.000 kW i december månad kommer ha 19.000:- mer i utgifter än samma månad år 2020. Vi står inför en ekonomisk och samhällelig katastrof.

Gemensamt har vi startat det partipolitiskt obundna uppropet Sänkta elpriser nu!

Situationen är minst sagt akut i södra Sverige som går på knäna & detta helt i onödan!
Vi måste göra allt för att motverka det som nu sker – Framför allt kräver vi en omgående justering av den nuvarande elprismodellen. Den vi har, skapades inte för den situation Europa nu står inför och tvingar Södra Sverige betala absurda överpriser för att en stor mängd el skall gå genom våra elprisområden och vidare på export. Inom vårt eget land har vi inte längre likvärdiga konkurrensvillkor – långt ifrån!

 

El kan inte slängas ut på den fria marknaden för det är inte vårt fria val att välja bort el!
Vi kom konsumenter är fullständigt bakbundna. I detta krisläge måste prissättningen regleras. De företag som läggs ned kommer inte komma tillbaks.
 

Med en justerad elprismodell – se Bekenmodellen – kan vi här i södra Sverige omgående få ned kWh priset till ca 60 öre. Med Bekenmodellen sätts priset på el först baserat på den svenska efterfrågan. Därefter görs en ny kalkyl enligt samma principer som nu, baserad på den efterfrågan som råder i EU. Man påstår från regering och olika myndighetsrepresentanteratt EU inte skulle gilla Bekenmodellen men ingen av dem har ens åkt ned och ställt frågan.

 

Polen har redan infört en liknande lösning.

 

Vad väntar vi på?

Clients

VI STÖDJER INITIATIVET

CM_reklam.png
Da_lack.png
Skånefrö.png
logga franskans01.jpg
Logotyp blå-orange.png
mossbylogo.png

SNABBFAKTA

Idag är det främst elprisområde 4 som betalar

för Sveriges export till övriga Europa.

Varför ska en region i Sverige betala/skatta

för merparten av landets export?

Contact
bottom of page