top of page
Sankta_elpriser_logo_ny.png

SENASTE NYTT

Clear Circular Lampor

POLEN
ÄNDRAR
SIN PRISMODELL

Utdrag från Bengt Ekenstiernas Linkedin:

Senaste informationen är att Polen transiterar el från Litauen till Tyskland utan att elkostnaderna får prispåverkan i Polen. Om detta är sanktionerat av EU eller inte tycks inte bekymra Polen. Och inte heller Spanien och Portugal som fått ok från Bryssel att införa procedurer som skyddar deras nationella intressen.

Vi har i princip varje dag så stor efterfrågan på export el, så att vi ovanpå det svenska elkonsumenter i SE4 efterfrågar måste "leta upp" ytterligare volymer för att klara våra åtagande som stipuleras av den gemensamma europiska elmarknaden. Trots att vi fortsatt är inne i en säsong med låg förbrukning, så klarar vi många dagar inte av att få in så mycket el i SE4 utan måste begränsa exporten. Ofta händer detta mot Litauern och då måste Litauen starta upp ett kraftverk för de 5% (ca 35 MW) som fattas. Det blir då ett koleldat kraftverk i Litauen med en extrem hög marginalkostnad som startar. Denna kostnad sätter elpriset i Litauen, men även för att elkunder i SE4 trots att vi har export till Litauen.

Denna insikt/kunskap har varit begränsad till och med inom branschen och de reaktioner jag fått i sådana sammanhang har varit: "... det hade jag ingen aning om". Våra analytiker har nu tagit fram ett PM härom som vi ställt till Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät - allt i syfte att säkerställa att expertmyndigheten förstår.

Om du inte tycker att detta är rimligt, berätta det för dina politiska företräderare - för det är de som äger beslutet att införa BEKEN modellen som kan rädda Sverige från den konstruerade katastrof vi är på väg in i ....!!!

Till sist är det väl bara Sverige som tillämpar ett regelverk som gällde för i tiden, men som till och med EU kommissionen har lagt åt sidan och överlåtet till de nationella staterna att agera, för att göra det som krävs i varje land för att hindra det fria fall som håller på att hända.

image001.png

SÅ VILL 
ELEXPERTEN SÄNKA
DE SVENSKA PRISERNA

Från SVT Nyheter 22.09.03:

Bengt Ekenstierna har tillsammans med ett tiotal andra experter i energibranschen tagit fram Beken-modellen – en prissättningsmodell som skulle kunna sänka de höga svenska elpriserna. Han menar att detta är ett handlingskraftigt förslag för att få bukt med elkrisen.

De höga elpriserna i södra Sverige beror till stor del på exporten av el. Den svenska elen räcker inte till för att både tillfredsställa svenska kunder och europeiska kunder, utan för att kunna exportera el går till exempelvis Litauen in och hjälper till.

Det höjer priserna eftersom prissättningen skiljer sig så mycket mellan den svenska marknaden och den europeiska, samt för att det högsta budet sätter priset för el som ska levereras kommande dag.

I videon förklarar Bengt Ekenstierna hur de svenska elpriserna bestäms och hur hans modell skulle kunna råda bot på problemet .

Elpriset påverkas av olika marknader

Bengt Ekenstierna har 40 års erfarenhet i energibranschen och förklarar varför elpriserna slagit rekord den senaste månaden i elområde 4.

– Det finns tre anledningar till det, dels har vi nedmonterat elproduktionen i södra Sverige, det andra är att vi har gaskris i Europa, säger Bengt Ekenstierna och fortsätter:

– Det tredje är att vi har en prissättningsmodell i det europeiska systemet som har havererat, när man får så stora olikheter i prissättningen mellan den svenska marknaden och den europeiska marknaden.

Beken-modellen beröms och kritiseras

Kort och gott handlar modellen om att den el som förbrukas i Sverige ska prissättas enligt vad den kostar att tillverka och den elen som vi exporterar ska få en egen prissättning.

Modellen har fått både beröm och kritik. Vänsterpartiet har visat intresse och själva föreslagit en liknande lösning. Beken-modellen har också kallats för omöjlig enligt rådande EU-lagstiftning.

– Det finns en rad i EU-direktiven som man kan säga att modellen går i konflikt med, men nu har EU-chefen och Tysklands näringsminister satt ned foten och sagt att vi måste ändra marknadsmodellen så jag tror det finns god insikt i Bryssel att göra det, säger Bengt Ekenstierna.

Se filmklippet här >> 

famn_höst_15-87.jpg

SEPTEMBER
2022
"LÄGRE ELPRISER"

Utdrag från Bengt Ekenstiernas Linkedin:

September bjuder på lägre elpris i SE4 än augusti om än fortsatt mycket högre än det hade behövt vara. I augusti betalade vi 3 kr 21 öre (exkl skatter mm) medan i september landade medelpriset på 2 kr 52 öre - vilket är 21% ner, men fortsatt drygt 4 ggr högre än i september 2020. Se diagram nedan.

Vad beror detta på - Ringhals är trots allt med sina dryga 1000 MW ur drift och det har börjat att bli kallare. Har det att göra med att några av exportkablarna varit ur drift för underhåll eller beror det på att vi har mer produktion tillgängligt i SE3 och SE4? Har det blåst mer än i augusti. Eller är det som några gett uttryck för (overifierade uppgifter) att vi har av olika anledningar haft lägre förbrukning inom SE3 och eller S4. Eller är det att de budgivare som levererat in "den sista kWh" i SE3 och SE4 har lugnat ner sig ....??

Jag hade gärna sett att Svenska kraftnät hade presenterat en analys för vanliga människor förstår och som skapar en transparens som marknadens aktörerna måste förhålla sig till.

Idag är snittelpriset i all elområde i Sverige detsamma på 58 öre/kWh.

I morgon fördubblas elpriset, trots att det är söndag. Inte lätt för en elkund att förstå och som nationalekonomerna säger - anpassa din levnadsstil efter elpriserna timvärden.

Läs inlägget i sin helhet här på >> Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981931738146947072/

bottom of page